Alles
nl
Iedere discussie over de vrije wil raakt uiteindelijk aan de vraag wat tijd precies is, en in welke mate de natuur op het dieptste niveau voorspelbaar is. Vragen over tijd en voorspelbaarheid zijn dagelijkse kost voor theoretisch natuurkundigen, die daar niet alleen over filosoferen, maar er dagelijks mee rekenen. Ons alledaagse denken is grotendeels gebaseerd op het mechanistische wereldbeeld van de klassieke natuurkunde: een wereldbeeld waarin de natuur als groot raderwerk onveranderlijk doortikt. De relativiteitstheorie en de quantummechanica, twee revolutionaire natuurkundige theorieen die in het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld werden, brachten de traditionele opvattingen over ruimte, tijd, voorspelbaarheid en oorzaak en gevolg ingrijpend aan het wankelen. De wereld van de elementaire deeltjes, zwarte gaten en de Big Bang blijkt een zeer ongewone wereld, waarin onze intuitieve ideeen over ruimte, tijd en voorspelbaarheid vaak niet meer geldig zijn.nl