Alles
nl
Als je een intelligentietest toepast op een groep autochtonen en een groep allochtonen met gelijke capaciteiten, scoort de allochtonengroep vaak lager. Remko van den Berg onderzocht of met de Multiculturele Capaciteitentest deze verschillen verminderen, en dat bleek inderdaad zo te zijn. Van den Berg, die 15 februari op zijn onderzoek promoveert, is in de uitzending te gast samen met prof Fons van de Vijver, cultuurpsycholoog aan de KUB in Tilburg. Van de Vijver is een van de samenstellers van het boek 'Diagnostiek bij allochtonen; mogelijkheden en beperkingen van psychologische testen'. Daarnaast een reportage gemaakt in de Utrechtse wijk Lombok geinspireerd op het promotieonderzoek van drs.G.S.Bolt over de mening van allochtonen in vergelijking met autochtonen over hun woonomgeving.nl