Alles
nl
Marco, Toon en Daniëlle hebben hun schaamte opzij gezet en zijn terug in de schoolbanken. Dat kost veel moeite en energie, het valt niet mee om de taalachterstand nog in te halen. Wil je meepraten over dit onderwerp? Bezoek dan de Facebookpagina van Zeg eens B: www.facebook.com/zegeensb.nl