Alles
Documentaires over de belevingswereld van kinderen die echt gebeurd zijn en waarin kinderen de hoofdrol spelen.nl
Sietske is uit huis geplaatst toen ze zeven jaar was. Sindsdien heeft ze maar liefst in 39 pleeggezinnen gewoond. Omdat er geen nieuw pleeggezin te vinden is, zit ze noodgedwongen in een gesloten jeugdinrichting in afwachting van een nieuw thuis.nl