Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
Eerste deel van een gesprek van Ischa Meijer met mr. drs. Adri van Montfoort in de serie Zaken van de Ziel. Van Montfoort is jurist en pedagoog, was werkzaam als jeugdhulpverlener bij de Triangel in Amsterdam, een instelling waar hele gezinnen worden opgenomen wat uniek is in Nederland, hij was verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam en kreeg uit dien hoofde zijdelings te maken met de beruchte Bolderkaraffaire, is thans onderzoeker bij het NIZW, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in Nederland. Dit is de eerste aflevering van een tweetal vraaggesprekken met jurist en pedagoog Adri van Montfoort. Hij vertelt over de werkwyze van het Instituut voor klinische gezinsbehandeling 'De Triangel', waar hij enige tijd werkte, een uniek opvangtehuis waar niet alleen mishandelde of seksueel misbruikte kinderen worden opgenomen, maar waar ook de ouders bij de therapie betrokken worden. Van Montfoort gaat in op het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam waar hij enige jaren werkzaam was, en waar hij tot de conclusie kwam dat er meer afbakening van taken en bevoegdheden en meer samenwerking moet komen tussen de Nederlandse jeugdhulpverleningsinstanties. Van Montfoort pleit voor een systeem dat hij Openbare Jeugdzorg noemt, en waarbij het primaat ligt bij de gezondheidszorg.nl