Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
Laatste aflevering van een tweetal vraaggesprekken met jurist en pedagoog Adri van Montfoort. Van Montfoort gaat in op de taken en bevoegdheden die de jeugdhulpverleningsinstanties in Nederland volgens hem zouden moeten hebben; hoe politie, justitie, de Raden voor de Kinderbescherming en vertrouwensartsen moeten samenwerken om kinderen optimaal te kunnen beschermen tegen mishandeling en seksueel misbruik. Van Montfoort vertelt welke rol hij speelde bij de 'Bolderkaraffaire', wat er mis is gegaan en hoe deze zaak aangepakt had moeten worden. Adri van Montfoort is momenteel verbonden aan het Nederlands Instutuut voor Zorg en Welzijn, het NIZW. Hij vertelt een en ander over het onderzoek dat hij verricht. nl