Alles
Woord op zondag van de NCRV is een persoonlijke en pastorale meditatie ondersteund door passende liederen, met een knipoog naar het kerkelijk jaar. In enkele afleveringen geeft een predikant, pastor of theoloog zijn of haar visie op een actueel thema uit de levensbeschouwelijke praktijk.nl
Serie: Zien en gezien worden. Door Mariska van Beusichem, predikante. Thema: Doorzichtig worden. M.m.v. Marcus Cantorij o.l.v. Karel Demoet; orgel: Gerben Budding.nl