Alles
Wetenschapsprogramma waarin Paul Witteman nagaat in welke mate er aan de mens gewerkt kan worden.nl
Paul Witteman praat met hartchirurg Jolanda Kluin en met John Knight, die blij was toen hij van zijn steunhart af was.nl