Alles
Wetenschapsprogramma waarin Paul Witteman nagaat in welke mate er aan de mens gewerkt kan worden.nl
Door te sleutelen aan de mens op het allerkleinste niveau, op celniveau, kunnen we in de toekomst kunstmatig leven maken. Een gesprek over de ethische implicaties.nl