Alles
Wetenschapsprogramma waarin Paul Witteman nagaat in welke mate er aan de mens gewerkt kan worden.nl
Doof geboren zijn en toch weer kunnen horen. Of blind zijn maar toch weer kunnen zien. Het is tegenwoordig een kwestie van een chip in je hoofd.nl