Alles
Wat kun je met wiskunde? In welke beroepen is wiskunde belangrijk? Welke rol speelt wiskunde in de samenleving?nl
Is dit de werkelijkheid? Weergave in modellen. Groei, voorspellen, matrix, dynamische modellen en abstraheren.nl