Alles
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.nl
In Mankon, West-Kameroen, is nauwelijks schoon drinkwater voorhanden. De inwoners zijn genoodzaakt om vervuild water te drinken, De aanleg van watervoorzieningen kan daar een einde aan maken.nl