Alles
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.nl
In de sloppenwijken van Manilla is het leven zwaar. Gelukkig is er een school voor hen gebouwd door de lokale stichting Papaya. Maar die is hoognodig aan renovatie toe.nl