Alles
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.nl
In Cambodja leeft de meerderheid van de bevolking van landbouw. Dit project wil koeien in bruikleen geven aan families, zodat zij een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen.nl