Alles
Achtergronden uit kerk en samenleving, inspiratie uit de christelijke traditie. Met het nieuwsoverzicht, 'De Beschouwers' over zaken uit de actualiteit, reportages, inspirerende gasten en de vaste rubrieken 'Interreligieus Panel', de Bijbeltekst en 'Twee Geloven op één kussen...'. Presentatie: Annemiek Schrijver en Wilfred Kemp.nl
Achtergronden uit kerk en samenleving, inspiratie uit de christelijke traditie. 25 april 2015 - Vanmiddag vond in het trappistenklooster Koningshoeven in Berkel-Enschot de jaarlijkse Volzin-lezing plaats. De lezing werd verzorgd door de abt Bernardus Peters. Zijn thema was: ‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’. Je zou de afgelopen week ‘de week van de vluchteling’ kunnen noemen. Ds. Hans Visser, voormalig predikant van de Pauluskerk in Rotterdam, is te gast om te spreken over zijn ervaringen om ongedocumenteerden op te vangen. De Armeense gemeenschap heeft gisteren massaal de volkerenmoord herdacht waarbij 100 jaar geleden anderhalf miljoen mensen zijn vermoord. In Almelo trokken zo’n 2000 Armenen in een stille tocht door de stad naar hun Kerk waar een monument is onthuld. De bijbelse verhalen waar de kerk uit put, gaan over alle facetten van het leven. Om het spreken vanuit de kerk bij de tijd te houden schrijft het bestuur van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) een serie nota’s. Gisteren sprak de synode, het hoogste orgaan binnen de PKN, over de nota Wij En Ons Lichaam, waarin wordt stilgestaan bij thema’s als: gezondheid, schoonheid en seksualiteit. Kan de plaatselijke kerk uit de voeten met die nota Wij en Ons Lichaam? De Beschouwers zijn vandaag Janneke Nijboer en Jan-Willem Wits. Zij bespreken twee actuele onderwerpen vanuit gelovig perspectief. De Jona Cantate gaat over de dwarse profeet uit het Oude Testament: Jona. Hij krijgt van God de opdracht om naar Nineve te gaan en de mensen op te roepen tot bekering. Eerst wil hij niet, vlucht weg, maar uiteindelijk gaat íe en bekeren de inwoners van Nineve zich en blijven zij gespaard. En tussen Pasen en Pinksteren aandacht voor Pioniersplekken. Dat zijn plaatsen waar nog geen kerk, of geen kerk meer aanwezig is en waar mensen kerkelijke gemeenschappen vorm willen geven.nl