Alles
Achtergronden uit kerk en samenleving, inspiratie uit de christelijke traditie. Met het nieuwsoverzicht, 'De Beschouwers' over zaken uit de actualiteit, reportages, inspirerende gasten en de vaste rubrieken 'Interreligieus Panel', de Bijbeltekst en 'Twee Geloven op één kussen...'. Presentatie: Annemiek Schrijver en Wilfred Kemp.nl
Achtergronden uit kerk en samenleving, inspiratie uit de christelijke traditie. 7 februari 2015 - Historicus Maarten van den Bos schreef het boek Mensen van Goede wil, over de geschiedenis van de katholieke vredesbeweging Pax Christi. Daarin valt op dat vooral de Rotterdamse bisschop Bär ervoor gezorgd dat de bisschoppen geen morele steun verleenden aan de anti-kernwapenactie van de vredesbeweging. Deze week verscheen het boek Terug naar de Donderberg, portret van een wereldwijk van arabiste en schrijfster Petra Stienen. Op de achterflap staat: ‘In 1984 verlaat Petra Stienen de Roermondse wijk de Donderberg en zet de eerste stappen richting de Arabische wereld. Dertig jaar later keert ze terug naar de wijk van haar jeugd. Wat is er geworden van de Donderberg, waar inmiddels mensen vanuit de hele wereld hun thuis hebben gevonden?’ Op de lijst die paus Franciscus aan de bisschoppen heeft voorgelegd staan 46 pittige vragen. De antwoorden zijn ter voorbereiding op de tweede synode over het gezin, dit najaar in het Vaticaan. De Nederlandse en Belgische bisschoppen hebben de 46 vragen voorgelegd aan de parochies. Ze hebben tot 15 maart om te reageren. In Vlaanderen hield het Interdiocesaan Pastoraal Beraad vandaag een reflectievoormiddag. De Beschouwers zijn vandaag journaliste Monic Slingerland en theoloog Stefan de Jong. Zij bespreken drie actuele onderwerpen vanuit gelovig perspectief. Verder een gesprek over de film La vie de Jean-Marie met documentairemaker Peter van Houten, een reportage vanuit Nijmegen, waar een workshopdag rond Bach gehouden werd en de rubrieken '2 geloven op 1 kussen' en het 'Interreligieus panel'.nl