Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
Waarom voelen mensen zich beter na het slikken van een placebo? Het verschijnsel dat voornamelijk afhankelijk is van het verwachtingspatroon dat de patiënt heeft, is zelf ook onderwerp van studie. Michel Ferrari, hoogleraar Neurologie, is migraine-expert aan het Leids Universitair Medisch Centrum, sprak op een placebo-congres en is vandaag onze gast in het Wetenschapscafé van Hoe?Zo! Radio.nl