Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
Onderwijskundige Geert ten Dam ontwikkelde een meetinstrument voor scholen waarmee ze kunnen zien in hoeverre ze slagen hun leerlingen op te leiden tot democratische burgers. Een ingewikkelde klus waarop ze lang heeft zitten puzzelen. Nederlandse scholen zijn sinds twee jaar wettelijk verplicht aandacht te besteden aan 'burgerschap': de bereidheid en het vermogen van mensen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Scholen moeten een visie formuleren en hun aanpak verantwoorden. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen. Ten Dam is daar heel duidelijk over: 'Om de aansluiting in de maatschappij te maken hebben jongeren een goed taal- en rekenniveau nodig. Maar hiermee alleen lukt het niet. Schoolverlaters struikelen vaak over een gebrek aan sociale bagage. Je moet kritisch kunnen denken in de samenleving en een reflecterend vermogen bezitten, anders red je het niet.' Geert ten Dam, onderwijskundige en rector van het Instituut voor lerarenopleiding van de UvA is vandaag te gast in het Wetenschapscafé en vertelt daar over de psychosociale test die ze ontwikkelde om het burgerschapsgehalte van kinderen te meten. De journalisten in het forum hebben het vandaag onder meer over: overdosis caffeïne van energiedrankjes, sneeuw bepaalt hoogte zuidpool, resusaapjes met een robotarm, kanonskogels en sinaasappels en marswater dat er ooit was te zout voor leven. In het forum: Martijn van Caltmhout, chef wetenschap De Volkskrant, Bennie Mols, wetenschapsjournalist en publicist en Arnout Jaspers, wetenschapsjournalist NW&T. Presentatie: Harm Oving.nl