Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
Bij het rijtje stoommachine, elektriciteit en internet zal over een paar decennia ook nanotechnologie staan. Nanomotoren en moleculaire machines zijn betrokken bij vrijwel alle biologische processen. Als je deze natuurlijke motoren kunt doorgronden, kun je zelf nanomachines ontwerpen. Een samenwerkingsverband van zes Europese onderzoeksgroepen, het SynNanoMotor-consortium, werkt aan het doorgronden en bouwen van moleculen. Gisteren kreeg dit consortium hiervoor de Descartes-prijs uitgereikt in Brussel. Gast in het wetenschapscafé is vandaag Wybren Jan Buma, hoogleraar Moleculaire Fotonica groep van de Universiteit van Amsterdam. Hij is leider van een van de zes onderzoeksgroepen die de moleculaire motoren ontrafelt en ontwerpt. De journalisten in het forum hebben het vandaag over speltheorie en wraak, de zichzelf klonende zeedollar, de kleine Palaumens en ruimtesondes die de wetten van de zwaartekracht tarten. In het forum vandaag: Martijn van Calmthout - chef wetenschap de Volkskrant, Arnout Jaspers - wetenschapsjournalist bij NW&T en Sanne Deurloo, hoofd programma Nemo.nl