Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
Hoewel de blauwalgen ons ooit aan de zuurstof hebben geholpen, bezorgen ze ons ook veel problemen. Ze maken veel biomassa, gaan rotten, maken het water zuurstofarm. Bovendien maken ze voor de mens giftige stoffen aan. Een warme aarde zorgt voor een prettig leefklimaat voor de blauwalg en hij is daarom ook een goede voorspeller van klimaatveranderingen. Jef Huisman, hoogleraar aquatische microbiologie vertelt vandaag in HoeZo wetenschapscafé over de wonderlijke blauwalg, die overigens geen alg is, maar een bacterie. De journalisten in het forum hebben het vandaag onder meer over de verschrikkelijke gevolgen voor de wereld als de Large Hadron Collider wordt aangezet, prehistorische mensenpoep en onderzoek naar sociale contacten. In het forum vandaag: Martin van Calmthout, chef wetenschap bij de Volkskrant, Bennie Mols - wetenschapsjournalist en publicist en Arnout Jaspers, wetenschapsjournalist bij NW&T.nl