Alles
Binnen de Nederlandse beroepsbevolking van 11 miljoen mensen staan ongeveer 2 miljoen mensen aan de kant. Binnen de populatie werkenden zit een onbekende groep mensen niet op zijn plaats. Geen werk hebben of ander werk zoeken is een maatschappelijk probleem met een enorme omvang. Wie zijn die mensen? Hoe kunnen zij hun eigen toekomst in handen nemen? Wat kunnen ze zelf doen en wat niet?nl
Topcoach Rolph Pagano coacht werkzoekenden naar nieuwe baan. -Kevin presenteert belspelletjes op tv, maar wil meer. -Yvonne is werkloos maar heeft wel drieëntwintig jaar ervaring als organisator.nl