Alles
nl
Wereld bidt voor de nieuwe paus. Overal ter wereld werd er gisteren gebeden voor de nieuwe kerkelijk leider. Elk land droomt van haar eigen Rooms Katholieke held.nl