Alles
'Welkom in Nederland' brengt op vrolijke, openhartige en soms ook wrange manier de pogingen in kaart van autochtone Nederlanders die de integratie met allochtone Medelanders proberen te bevorderen.nl
De verhalen van de Turkse Ferdun Adak die voor de inburgeringscursus bij zijn onderbuurvrouw op bezoek gaat. Jeroen Wyatt verwacht over twee dagen zijn Chinese bruid.nl