Alles
'Welkom in Nederland' brengt op vrolijke, openhartige en soms ook wrange manier de pogingen in kaart van autochtone Nederlanders die de integratie met allochtone Medelanders proberen te bevorderen.nl
serie programma's die pogingen in kaart brengt van autochtone Nederlanders die de integratie met allochtone Medelanders proberen te bevorderen. Aandacht voor Ferdun Adak en Jeroen Wyatt.nl