Alles
'Welkom in Nederland' brengt op vrolijke, openhartige en soms ook wrange manier de pogingen in kaart van autochtone Nederlanders die de integratie met allochtone Medelanders proberen te bevorderen.nl
Vier oer-Hollandse vrouwen storten zich op het wel en wee van allochtone dames. Zo maken we o.a. kennis met Ria, die via indianenrituelen Turkse en Marokkaanse vrouwen confronteert met hun oergevoel.nl