Alles
'Welkom in Nederland' brengt op vrolijke, openhartige en soms ook wrange manier de pogingen in kaart van autochtone Nederlanders die de integratie met allochtone Medelanders proberen te bevorderen.nl
Ontmoetingen met Nederlanders die hun leven ingericht hebben om dienstbaar te zijn aan hun nieuwe buitenlandse vrienden. Het fanfarekorps Klein maar Dapper heeft zich op multicultureel talent gestort.nl