Alles

'We moeten niet kijken naar achtergronden of geloofsovertuigingen'