Alles
Steeds meer Hindoevrouwen kiezen voor een maatschappelijke carrière als belangrijk doel in hun leven. Vaak wordt deze keuze mede door andere overwegingen ingegeven dan alleen maar de natuurlijke behoefte tot ontplooiing en ontwikkeling. Zo is artha, of materiële welvaart - een basiswaarde binnen het Hindoeïsme - vaak een belangrijk uitgangspunt. Maar ook culturele overwegingen spelen op de achtergrond een grote rol. Welke waarden zijn dat? En op welke manier spelen ze een rol in het maken van keuzes?nl
Steeds meer Hindoevrouwen kiezen voor een maatschappelijke carrière als belangrijk doel in hun leven. Welke culturele overwegingen spelen op de achtergrond een grote rol. Welke waarden zijn dat?nl