Alles
Gingen kinderen vroeger ook naar school en hoe ging dat dan? Vroeger was het anders gaat over verhalen uit het verleden.nl
We gebruiken veel Franse woorden. Ontwikkelde Nederlanders spraken vroeger Frans. In 1795 vielen Franse legers ons land binnen en hadden wij de Franse tijd. Sommige Nederlanders hoopten dat de Fransen vrijheid en gelijkheid zouden brengen, maar het leven werd alleen maar zwaarder. Aan de kust werd gesmokkeld. Franse agenten probeerden de smokkelaars te pakken.nl