Alles
Radioprogramma over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. Presentatie: Milouska Meulens en Menno Bentveld.nl

Gesprek over gentech voedsel met prof. dr. Michel Haring - deel III (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

Overal ter wereld wordt er al decennia geëxperimenteerd met het genetisch aanpassen van voedsel. Sommige mensen vinden dit genetisch gemodificeerd voedsel maar niets, andere zien juist mogelijkhede...

Weidevogels geplaagd door predatie (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

Het broedseizoen voor grutto, scholekster, tureluur en kievit is weer in volle gang. Maar daarmee lijkt het lopend buffet voor vos, steenmarter, kraai en kiekendief ook weer geopend. Net als de afg...

Cursus Vogelzang: Groenling (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

De groenling heeft een liedje vol rollers en rinkelende belletjes, die hij vaak op eenzelfde manier afsluit: als een kind dat een langsvliegend straaljagertje nadoet: 'Djuuuuuw'

Nieuwe methode: CRISPR-Cas (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

Overal ter wereld wordt er al decennia geëxperimenteerd met het genetisch aanpassen van voedsel. Sommige mensen vinden dit genetisch gemodificeerd voedsel maar niets, andere zien juist mogelijkhede...

Stadsmormels: Nieuwe tv-serie over natuur in de stad (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

De serie StadsMormels gaat over de inwoners van Amsterdam. Niet de mensen in de stad staan centraal, maar juist de dieren die van de hoofdstad hun thuis hebben gemaakt. In de serie is te zien hoe h...

Fenolijn 1 (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

De eerste zomertortels zijn de afgelopen weken gearriveerd. Volgens Vogelbescherming Nederland zijn het er weer minder dan vorig jaar. Terwijl midden jaren zeventig nog rond de 40.000 zomertortels ...

Gesprek over gentech voedsel met prof. dr. Michel Haring - deel I (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

Overal ter wereld wordt er al decennia geëxperimenteerd met het genetisch aanpassen van voedsel. Sommige mensen vinden dit genetisch gemodificeerd voedsel maar niets, andere zien juist mogelijkhede...

Fenolijn 2 (VARA)

Fragment uit Vroege Vogels

De eerste zomertortels zijn de afgelopen weken gearriveerd. Volgens Vogelbescherming Nederland zijn het er weer minder dan vorig jaar. Terwijl midden jaren zeventig nog rond de 40.000 zomertortels ...