Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Vrijdagpreek (Turks) 9 maart 2007

15 mei 2013 13:28

• NIO •

Geachte broeders en zusters, De Koran bevat bepaalde verboden. In onze preek van deze week zullen we kort ingaan op slechts vijf van deze verboden. Deze zijn: 1- Veelgodendom, 2- Rebelleren tegen je ouders, 3- Onterecht iemand doden, 4- Steekpenningen aannemen, 5- Roddelen en kwaad spreken over een medemens. We zullen deze verboden nu kort proberen toe te lichten De grootste zonde volgens de Koran is veelgodendom. Veelgodendom betekent de verering van stenen, bomen, de zon, de maan, sterren, engelen, profeten, sjeichs of andere wezens behalve Allah. In de Koran wordt veelgodendom omschreven als het grootste onrecht en wandaad. De volgende twee edele verzen vormen dan ook de meest treffende voorbeelden hiervoor: "Voorwaar, Allah Vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij heeft ver gedwaald." (An Nisa(4): 116) En (gedenkt) toen Loeqman tot zijn zoon zei, hem raad gevende: "O mijn zoon, ken Allah geen deel genoten toe, voor waar, het toekennen van deel geneoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht." (Loeqman (31): 13). Onrecht betekent iets van zijn plaats naar een plek brengen waar het niet hoort, iets afhouden van zijn doel. Allah is de Heer die tot leven wekt, doodt, het dagelijkse brood geeft, weldaad schenkt en die geen gelijke kent. Wanneer men zich schuldig maakt aan veelgodendom dan begaat men de grootste wandaad. Daarom is er, zoals het hieronder staat, in de Koran bevolen dat mensen die zich schuldig maken aan veelgodendom de grootste kwelling zullen ondervinden en nooit in de hemel zullen komen. "Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de hel zijn. En voor de onrechtvaardingen zijn er geel helpers. (Al Maidah (5): 72) De Koran gebiedt ons om onze ouders te dienen, niet tegen hen te rebelleren en beveelt ons als volgt: " En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem allen aanbidden, en geogheid betrachten tegenovver de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom beriekn in jouw aanwijzigheid, zeg dan nooit "foei" tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelik woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "o mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mijn opvoedden toen ik klein was."In deze verzen gebiedt Allah de Verhevene om na hem te hebben vereerd ook onze ouders te dienen en zelfs geen "foei" tegen hen te zeggen. Want de schepper van de mens is Allah en ouders zijn de oorzaak van de schepping. De mens is een door Allah gewaardeerde en door hem boven alle andere wezens gestelde verheven wezen op aarde. Wat de reden ook is, op welke wijze dan ook, het is ten strengste verboden om hem te kleineren, te veroordelen, zijn gebreken rond te vertellen en hem, zoals dat verboden is, onterecht te doden. Zoals aangegeven in de volgende verzen, wordt het onterecht doden van een mens gelijkgesteld met het doden van de hele mensheid. Bij de opsomming van de goede eigenschappen van de gelovigen zijn mensen gekarakteriseerd als wezens die niet doden. " ...Wie een ziel doodt - niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde - het is alsof hij alle mensen doode...(Al Maidah (5): 32)." " En die genen die niet naast Allah een andere god aanroepn en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verbeoden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. (Al Foerqan (25): 68)" Laatste twee universele beginselen bestaan uit twee menselijke en sociale ziektes die de samenleving van binnenuit afbreken en het gevoel van vertrouwen wegnemen. Deze zijn: het aannemen van steekpenningen en het roddelen over een medemens. Deze twee slechte daden worden als volgt verboden in de Koran: " En eet niet onderling van jullie bezittingen op onwettige wijze door deze (bezittingen op misleiden wijze) voor de rechters te brengen, zodat jullie op zondige wijze van een gedeelte van de bezittingen van de mensen kunnen eten, terwijl jullie het. Al Baraqarah (2): 188." " ... Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zuden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvardend. Meest Barmhartig. (Al Hoedjoerat (49): 12)" Koran is een boek dat neergezonden is om mensen gelukkig te maken; zijn grondbeginselen zijn universeel en hebben de eigenschap om te allen tijde en onder alle omstandigheden toegepast te kunnen worden.

Geachte broeders en zusters, De Koran bevat bepaalde verboden. In onze preek van deze week zullen we kort ingaan op slechts vijf van deze verboden. Deze zijn: 1- Veelgodendom, 2- Rebelleren tegen je ouders, 3- Onterecht iemand doden, 4- Steekpenningen aannemen, 5- Roddelen en kwaad spreken over een medemens. We zullen deze verboden nu kort proberen toe te lichten De grootste zonde volgens de Koran is veelgodendom. Veelgodendom betekent de verering van stenen, bomen, de zon, de maan, sterren, engelen, profeten, sjeichs of andere wezens behalve Allah. In de Koran wordt veelgodendom omschreven als het grootste onrecht en wandaad. De volgende twee edele verzen vormen dan ook de meest treffende voorbeelden hiervoor: "Voorwaar, Allah Vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij heeft ver gedwaald." (An Nisa(4): 116) En (gedenkt) toen Loeqman tot zijn zoon zei, hem raad gevende: "O mijn zoon, ken Allah geen deel genoten toe, voor waar, het toekennen van deel geneoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht." (Loeqman (31): 13). Onrecht betekent iets van zijn plaats naar een plek brengen waar het niet hoort, iets afhouden van zijn doel. Allah is de Heer die tot leven wekt, doodt, het dagelijkse brood geeft, weldaad schenkt en die geen gelijke kent. Wanneer men zich schuldig maakt aan veelgodendom dan begaat men de grootste wandaad. Daarom is er, zoals het hieronder staat, in de Koran bevolen dat mensen die zich schuldig maken aan veelgodendom de grootste kwelling zullen ondervinden en nooit in de hemel zullen komen. "Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de hel zijn. En voor de onrechtvaardingen zijn er geel helpers. (Al Maidah (5): 72) De Koran gebiedt ons om onze ouders te dienen, niet tegen hen te rebelleren en beveelt ons als volgt: " En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem allen aanbidden, en geogheid betrachten tegenovver de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom beriekn in jouw aanwijzigheid, zeg dan nooit "foei" tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelik woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "o mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mijn opvoedden toen ik klein was."In deze verzen gebiedt Allah de Verhevene om na hem te hebben vereerd ook onze ouders te dienen en zelfs geen "foei" tegen hen te zeggen. Want de schepper van de mens is Allah en ouders zijn de oorzaak van de schepping. De mens is een door Allah gewaardeerde en door hem boven alle andere wezens gestelde verheven wezen op aarde. Wat de reden ook is, op welke wijze dan ook, het is ten strengste verboden om hem te kleineren, te veroordelen, zijn gebreken rond te vertellen en hem, zoals dat verboden is, onterecht te doden. Zoals aangegeven in de volgende verzen, wordt het onterecht doden van een mens gelijkgesteld met het doden van de hele mensheid. Bij de opsomming van de goede eigenschappen van de gelovigen zijn mensen gekarakteriseerd als wezens die niet doden. " ...Wie een ziel doodt - niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde - het is alsof hij alle mensen doode...(Al Maidah (5): 32)." " En die genen die niet naast Allah een andere god aanroepn en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verbeoden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. (Al Foerqan (25): 68)" Laatste twee universele beginselen bestaan uit twee menselijke en sociale ziektes die de samenleving van binnenuit afbreken en het gevoel van vertrouwen wegnemen. Deze zijn: het aannemen van steekpenningen en het roddelen over een medemens. Deze twee slechte daden worden als volgt verboden in de Koran: " En eet niet onderling van jullie bezittingen op onwettige wijze door deze (bezittingen op misleiden wijze) voor de rechters te brengen, zodat jullie op zondige wijze van een gedeelte van de bezittingen van de mensen kunnen eten, terwijl jullie het. Al Baraqarah (2): 188." " ... Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zuden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvardend. Meest Barmhartig. (Al Hoedjoerat (49): 12)" Koran is een boek dat neergezonden is om mensen gelukkig te maken; zijn grondbeginselen zijn universeel en hebben de eigenschap om te allen tijde en onder alle omstandigheden toegepast te kunnen worden.