Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Vrijdagpreek Turks 23 maart 2007

15 mei 2013 13:28

• NIO •

Deze tekst is geen integrale vertaling van de preek. Onze excuses voor het ongemak. Geachte broeders en zusters, De islam hecht veel belang aan wetenschap en kennis en staat elke legitieme weg naar kennis toe. De islam legt geen beperkingen op wetenschap wat betreft tijd, plaats en leeftijd. Hij maakt ook geen onderscheid tussen man en vrouw als het gaat om wetenschap en roept ons op om, afhankelijk van onze situatie en positie, van wieg tot graf aan wetenschap te doen. Wetenschap wordt beschouwd als verering (van God) en de Koran zegt dat kennis de mensheid verheft. De volgende verzen in de Koran laten dit duidelijk zien: Ook profeet Mohammed (vrede zij met Hem) heeft met zijn woorden "God opent de deuren van het paradijs voor een ieder die de weg inslaat van wetenschap" het belang van wetenschap aangegeven en heeft moslims aangespoord tot wetenschap en vergaring van kennis. Geachte broeders en zusters, De leerlingen en metgezellen voorop, hebben moslims in de door de Koran en de soenna van de Profeet aangemoedigde competitie om wetenschap vanaf de begintijden van de islam deelgenomen aan deze competitie en hebben eeuwenlang zowel in de godsdienstwetenschappen als in de natuurwetenschappen baanbrekende en vruchtbare inspanningen verricht. Naast alle velden van de godsdienstwetenschappen hebben zij ook in de natuurwetenschappen bijgedragen aan grote projecten die de basis vormen van onze moderne technologie en wetenschap. Het waren steeds de islamitische wetenschappers die aan de wieg staan van het glansrijke niveau van de huidige wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, geneeskunde en filosofie. Hun boeken zijn eeuwenlang als lesboeken gebruikt op de Europese universiteiten. De westerse wereld heeft na verloop van tijd deze werken van islamitische wetenschappers opgepakt, terwijl de islamitische wereld zich - helaas - heeft vervreemd van deze wetenschappelijke activiteiten. Deze neergang zet zich vandaag de dag nog voort. Geachte broeders en zusters, Wetenschap en wijsheid zijn de verdwenen erfenissen van de moslims. Het past vooral ons moslims om deze op te pakken overal waar we haar ook vinden. Als Europese moslims bevinden we ons in de beste positie om onze wetenschappelijke erfenis op te eisen. Maar het is ook duidelijk dat we onze gebreken hebben als het gaat om het opeisen van deze erfenis. Het is niet alleen hun recht om maar ook één van onze belangrijke plichten om de generaties die ons toevertrouwd zijn aan te moedigen tot deze weldadige activiteiten en ervoor te zorgen dat ze een goede opleiding en een deugdzame opvoeding genieten. Onze organisatie neemt dit uitgangspunt als haar vertrekpunt en stimuleert op allerlei manieren onze kinderen in alle geledingen van het onderwijssysteem. Zij spaart daarbij geen financiële en morele steun. Ieder jaar organiseren we activiteiten om de leerlingen en studenten op de middelbare scholen en universiteiten te stimuleren tot wetenschap en kennis. Zo vormt de "Studentendag" die we eind deze maand houden een belangrijke kans om onze studenten bij elkaar te brengen. Daarom is het belangrijk dat we als ouders onze kinderen aanmoedigen om aan deze dag deel te nemen zodat ze elkaar leren kennen en kennis en ervaringen uitwisselen. Geachte broeders en zusters! Laten we ons zowel individueel als gemeenschappelijk inzetten om de paden die naar wetenschap leiden te verbreden en hindernissen die de wetenschap in de weg staan, weg te nemen. Laten we al onze middelen inzetten om zowel jongens als meisjes te stimuleren tot wetenschap. Laten we niet vergeten dat een goede toekomst afhankelijk is van de opvoeding van deze jongeren tot gelovige, ontwikkelde, wijze, toegeruste en respectvolle generaties. Laten we niet vergeten dat de dierbare Profeet heeft gezegd dat de mooiste erfenis die een ouder aan zijn kind kan overlaten een goede opleiding is. (Tirmizi, Birr 33, Hadith nr. 1952)

Deze tekst is geen integrale vertaling van de preek. Onze excuses voor het ongemak. Geachte broeders en zusters, De islam hecht veel belang aan wetenschap en kennis en staat elke legitieme weg naar kennis toe. De islam legt geen beperkingen op wetenschap wat betreft tijd, plaats en leeftijd. Hij maakt ook geen onderscheid tussen man en vrouw als het gaat om wetenschap en roept ons op om, afhankelijk van onze situatie en positie, van wieg tot graf aan wetenschap te doen. Wetenschap wordt beschouwd als verering (van God) en de Koran zegt dat kennis de mensheid verheft. De volgende verzen in de Koran laten dit duidelijk zien: Ook profeet Mohammed (vrede zij met Hem) heeft met zijn woorden "God opent de deuren van het paradijs voor een ieder die de weg inslaat van wetenschap" het belang van wetenschap aangegeven en heeft moslims aangespoord tot wetenschap en vergaring van kennis. Geachte broeders en zusters, De leerlingen en metgezellen voorop, hebben moslims in de door de Koran en de soenna van de Profeet aangemoedigde competitie om wetenschap vanaf de begintijden van de islam deelgenomen aan deze competitie en hebben eeuwenlang zowel in de godsdienstwetenschappen als in de natuurwetenschappen baanbrekende en vruchtbare inspanningen verricht. Naast alle velden van de godsdienstwetenschappen hebben zij ook in de natuurwetenschappen bijgedragen aan grote projecten die de basis vormen van onze moderne technologie en wetenschap. Het waren steeds de islamitische wetenschappers die aan de wieg staan van het glansrijke niveau van de huidige wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, geneeskunde en filosofie. Hun boeken zijn eeuwenlang als lesboeken gebruikt op de Europese universiteiten. De westerse wereld heeft na verloop van tijd deze werken van islamitische wetenschappers opgepakt, terwijl de islamitische wereld zich - helaas - heeft vervreemd van deze wetenschappelijke activiteiten. Deze neergang zet zich vandaag de dag nog voort. Geachte broeders en zusters, Wetenschap en wijsheid zijn de verdwenen erfenissen van de moslims. Het past vooral ons moslims om deze op te pakken overal waar we haar ook vinden. Als Europese moslims bevinden we ons in de beste positie om onze wetenschappelijke erfenis op te eisen. Maar het is ook duidelijk dat we onze gebreken hebben als het gaat om het opeisen van deze erfenis. Het is niet alleen hun recht om maar ook één van onze belangrijke plichten om de generaties die ons toevertrouwd zijn aan te moedigen tot deze weldadige activiteiten en ervoor te zorgen dat ze een goede opleiding en een deugdzame opvoeding genieten. Onze organisatie neemt dit uitgangspunt als haar vertrekpunt en stimuleert op allerlei manieren onze kinderen in alle geledingen van het onderwijssysteem. Zij spaart daarbij geen financiële en morele steun. Ieder jaar organiseren we activiteiten om de leerlingen en studenten op de middelbare scholen en universiteiten te stimuleren tot wetenschap en kennis. Zo vormt de "Studentendag" die we eind deze maand houden een belangrijke kans om onze studenten bij elkaar te brengen. Daarom is het belangrijk dat we als ouders onze kinderen aanmoedigen om aan deze dag deel te nemen zodat ze elkaar leren kennen en kennis en ervaringen uitwisselen. Geachte broeders en zusters! Laten we ons zowel individueel als gemeenschappelijk inzetten om de paden die naar wetenschap leiden te verbreden en hindernissen die de wetenschap in de weg staan, weg te nemen. Laten we al onze middelen inzetten om zowel jongens als meisjes te stimuleren tot wetenschap. Laten we niet vergeten dat een goede toekomst afhankelijk is van de opvoeding van deze jongeren tot gelovige, ontwikkelde, wijze, toegeruste en respectvolle generaties. Laten we niet vergeten dat de dierbare Profeet heeft gezegd dat de mooiste erfenis die een ouder aan zijn kind kan overlaten een goede opleiding is. (Tirmizi, Birr 33, Hadith nr. 1952)