Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Vrijdagpreek 30 maart (Arabisch)

15 mei 2013 13:28

• NIO •

Lof Zij God, wij danken Allah voor de genade die Hij aan ons geschonken heeft. Ik getuig dat er geen God is dan Allah; Hij heeft de heerschappij en Hen zij lof; Hij is almachtig. En ik getuig dat Mohamed zijn dienaar en boodschapper is. Hij is gezonden door God met de waarheid om de mensen de juiste richting te laten wijzen. Hij heeft verkondigd wat de plichten en wat de rechten van de man en vrouw zijn. Hij heeft een zuiver en recht pad voor zijn aanhangers achtergelaten. O Allah verhef de profeet, zijn familie en zijn volgelingen. Geachte broeders: Als wij kijken naar de positie van de vrouw in de pre-islamitische periode, dan merken we dat zij weinig rechten had. Zij had bijvoorbeeld geen recht op het leren en vergaren van kennis. Onze profeet (vzmh) zegt over onderwijs: "Het vergaren van kennis is een plicht voor iedere moslim en moslima." De geschiedenisboeken staan vol verhalen over moslimvrouwen die leerkrachten, artsen en dichteressen waren. De bekende moslimgeleerde Ibn Aljawzi heeft zijn basisonderwijs van zijn tante gehad. Imam Al Boekhari heeft onderwijs gehad van zijn moeder en zijn zus. Ook de in het jaar 1270 overleden Ibn Abi Oesaybah, schrijver van het boek Inzicht in categorieën van artsen, heeft onderwijs gegeven aan zijn dochter en zus die later arts zijn geworden. Al Khansaâ Bint Amro Al Tharid was een grote dichteres die een grote erfenis aan gedichten heeft nagelaten. Geachte moslims: De islam erkent dat de vrouw eigendommen mag hebben, net als de man. In de periode voor de islam dacht men dat de vrouw minderwaardig was aan de man en dat zij daarom geen recht had op eigen bezit. Met de komst van de islam heeft een revolutie plaats gevonden op allerlei terreinen. De vrouw kreeg daardoor het recht op bezittingen. Dit terwijl in veel Europese landen de vrouw zulke rechten pas in de negentiende eeuw verworven heeft. Een president van een hoge rechtbank in Delhi bevestigde dit met zijn toespraak waarin hij kritiek uitte op de positie van de vrouw in de oudheid van India. Deze rechter zei het volgende: "Historisch gezien is de islam zeer tolerant en progressief, want deze religie heeft ervoor gezorgd dat de vrouw recht kreeg op bezittingen." De Indiaanse vrouw heeft pas in 1956 het recht op bezittingen gekregen, terwijl de islam dit recht al veertien eeuwen geleden aan de vrouw heeft toegkend. Geachte moslims: De islam heeft de vrouw, net als de man, het recht gegeven op godsdienstvrijheid. De filosofie in de huidige tijden erkent dat de vrouw ook recht heeft op godsdienstvrijheid en geloofsovertuiging, maar de islam heeft dit al veel eerder bekrachtigd. Als John Simons in zijn boek over godsdienstvrijheid beweert dat geloofsovertuiging pas anderhalve eeuw geleden is vastgesteld, dan zit hij fout. Godsdienstvrijheid is meer dan veertien eeuwen geleden in de islam bezegeld. In de koran zegt God: "In de godsdienst is geen dwang." Al Bakara 256. "Of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden?" Joenoes 99. Op deze basis zijn moslims een relatie gaan opbouwen met de aanhangers van andere religies. Een voorbeeld hiervan is het volgende: toen Omar Ibn Al Khattab Jeruzalem binnentrad, heeft hij de inwoners van deze stad beloofd dat hij ze geen kwaad zal doen. Hij heeft zijn mensen bevolen om niet aan vrouwen, mannen, eigendommen, kerken en standbeelden te komen. Hij riep zijn troepen op om de kerken niet te verwoesten of te gebruiken als huisvesting, en de Christenen niet te dwingen tot bekering tot de islam. Vrijheid, rechtvaardigheid en een fatsoenlijke behandeling zijn eigenschappen die de islam onderscheidt van andere religies. Geachte moslims: De islam heeft de vrouw het recht gegeven om haar eigen partner te kiezen. Deze godsdienst heeft de vrouw bevrijd van onderdrukking die er was in de samenlevingen voor de islam. Ons geloof vindt dat de vrouw zelf mag kiezen welke partner voor haar geschikt is. Een geschikte partner is iemand die erkent dat de vrouw en de man gelijk zijn wat betreft het genieten van onderwijs, bezittingen, waardering, enzovoort. In sommige islamitische boeken staat: als de verloofden het eens zijn om te gaan trouwen en er verder geen beletselen zijn, dan mogen zij het huwelijk sluiten bij de imam, rechter, of bij de ambtenaar van de overheid die belast is met het sluiten van huwelijken. Imam Ahmed Ibn Hanbal schreef in zijn boeken dat een vrouw met de naam Al Khansaâ Bint Khodam Al Ansariya bij de profeet kwam om te klagen over haar vader die haar tegen haar zin uithuwelijkte. Toen de profeet dit hoorde, heeft hij dit huwelijk per direct ontbonden. Een jong meisje kwam ook klagen bij de profeet voor hetzelfde en onze profeet heeft haar gezegd dat zij zelf mocht kiezen of zij wilde trouwen of niet. Geachte moslims: De vrouw heeft het recht op vrijheid van meningsuiting binnen de maatschappij. In de moderne samenleving mag de vrouw haar mening geven en participeren aan het maatschappelijke leven, maar de islam heeft haar dit beginsel al eeuwen lang toegekend. Onze religie heeft de vrouw altijd serieus genomen en haar gewaardeerd en gelijk behandeld als de man. Toen Omar Ibn Al Khattab kalief was, heeft hij ooit een toespraak gehouden waarin hij de mensen vroeg om de hoogte van de bruidschat voor vrouwen te verminderen. Een van de aanwezigen was een vrouw die kritiek had op de uitspraak van Omar. Bij het horen van haar argumenten, zei hij: "Deze vrouw heeft gelijk en Omar [hijzelf] zit fout." Wij kunnen hieruit alleen maar concluderen dat de vrouw gelijk is aan de man en dat zij het recht heeft om haar mening te laten horen en mag participeren aan het maatschappelijke leven. Sommigen beweren dat de vrouw in de Arabische en islamitische wereld onderdrukt wordt, maar de werkelijkheid toont iets anders. Maar als wij vinden dat de vrouw vrij en geëmancipeerd mag zijn, dan wil dit nog niet zeggen dat het ten koste moet gaan van haar geloof en haar normen en waarden, want dit zou geen enkele religie of fatsoenlijke samenleving tolereren. Dit onderwerp is zeer breed, maar ik wil me beperken tot deze aspecten.

Lof Zij God, wij danken Allah voor de genade die Hij aan ons geschonken heeft. Ik getuig dat er geen God is dan Allah; Hij heeft de heerschappij en Hen zij lof; Hij is almachtig. En ik getuig dat Mohamed zijn dienaar en boodschapper is. Hij is gezonden door God met de waarheid om de mensen de juiste richting te laten wijzen. Hij heeft verkondigd wat de plichten en wat de rechten van de man en vrouw zijn. Hij heeft een zuiver en recht pad voor zijn aanhangers achtergelaten. O Allah verhef de profeet, zijn familie en zijn volgelingen. Geachte broeders: Als wij kijken naar de positie van de vrouw in de pre-islamitische periode, dan merken we dat zij weinig rechten had. Zij had bijvoorbeeld geen recht op het leren en vergaren van kennis. Onze profeet (vzmh) zegt over onderwijs: "Het vergaren van kennis is een plicht voor iedere moslim en moslima." De geschiedenisboeken staan vol verhalen over moslimvrouwen die leerkrachten, artsen en dichteressen waren. De bekende moslimgeleerde Ibn Aljawzi heeft zijn basisonderwijs van zijn tante gehad. Imam Al Boekhari heeft onderwijs gehad van zijn moeder en zijn zus. Ook de in het jaar 1270 overleden Ibn Abi Oesaybah, schrijver van het boek Inzicht in categorieën van artsen, heeft onderwijs gegeven aan zijn dochter en zus die later arts zijn geworden. Al Khansaâ Bint Amro Al Tharid was een grote dichteres die een grote erfenis aan gedichten heeft nagelaten. Geachte moslims: De islam erkent dat de vrouw eigendommen mag hebben, net als de man. In de periode voor de islam dacht men dat de vrouw minderwaardig was aan de man en dat zij daarom geen recht had op eigen bezit. Met de komst van de islam heeft een revolutie plaats gevonden op allerlei terreinen. De vrouw kreeg daardoor het recht op bezittingen. Dit terwijl in veel Europese landen de vrouw zulke rechten pas in de negentiende eeuw verworven heeft. Een president van een hoge rechtbank in Delhi bevestigde dit met zijn toespraak waarin hij kritiek uitte op de positie van de vrouw in de oudheid van India. Deze rechter zei het volgende: "Historisch gezien is de islam zeer tolerant en progressief, want deze religie heeft ervoor gezorgd dat de vrouw recht kreeg op bezittingen." De Indiaanse vrouw heeft pas in 1956 het recht op bezittingen gekregen, terwijl de islam dit recht al veertien eeuwen geleden aan de vrouw heeft toegkend. Geachte moslims: De islam heeft de vrouw, net als de man, het recht gegeven op godsdienstvrijheid. De filosofie in de huidige tijden erkent dat de vrouw ook recht heeft op godsdienstvrijheid en geloofsovertuiging, maar de islam heeft dit al veel eerder bekrachtigd. Als John Simons in zijn boek over godsdienstvrijheid beweert dat geloofsovertuiging pas anderhalve eeuw geleden is vastgesteld, dan zit hij fout. Godsdienstvrijheid is meer dan veertien eeuwen geleden in de islam bezegeld. In de koran zegt God: "In de godsdienst is geen dwang." Al Bakara 256. "Of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden?" Joenoes 99. Op deze basis zijn moslims een relatie gaan opbouwen met de aanhangers van andere religies. Een voorbeeld hiervan is het volgende: toen Omar Ibn Al Khattab Jeruzalem binnentrad, heeft hij de inwoners van deze stad beloofd dat hij ze geen kwaad zal doen. Hij heeft zijn mensen bevolen om niet aan vrouwen, mannen, eigendommen, kerken en standbeelden te komen. Hij riep zijn troepen op om de kerken niet te verwoesten of te gebruiken als huisvesting, en de Christenen niet te dwingen tot bekering tot de islam. Vrijheid, rechtvaardigheid en een fatsoenlijke behandeling zijn eigenschappen die de islam onderscheidt van andere religies. Geachte moslims: De islam heeft de vrouw het recht gegeven om haar eigen partner te kiezen. Deze godsdienst heeft de vrouw bevrijd van onderdrukking die er was in de samenlevingen voor de islam. Ons geloof vindt dat de vrouw zelf mag kiezen welke partner voor haar geschikt is. Een geschikte partner is iemand die erkent dat de vrouw en de man gelijk zijn wat betreft het genieten van onderwijs, bezittingen, waardering, enzovoort. In sommige islamitische boeken staat: als de verloofden het eens zijn om te gaan trouwen en er verder geen beletselen zijn, dan mogen zij het huwelijk sluiten bij de imam, rechter, of bij de ambtenaar van de overheid die belast is met het sluiten van huwelijken. Imam Ahmed Ibn Hanbal schreef in zijn boeken dat een vrouw met de naam Al Khansaâ Bint Khodam Al Ansariya bij de profeet kwam om te klagen over haar vader die haar tegen haar zin uithuwelijkte. Toen de profeet dit hoorde, heeft hij dit huwelijk per direct ontbonden. Een jong meisje kwam ook klagen bij de profeet voor hetzelfde en onze profeet heeft haar gezegd dat zij zelf mocht kiezen of zij wilde trouwen of niet. Geachte moslims: De vrouw heeft het recht op vrijheid van meningsuiting binnen de maatschappij. In de moderne samenleving mag de vrouw haar mening geven en participeren aan het maatschappelijke leven, maar de islam heeft haar dit beginsel al eeuwen lang toegekend. Onze religie heeft de vrouw altijd serieus genomen en haar gewaardeerd en gelijk behandeld als de man. Toen Omar Ibn Al Khattab kalief was, heeft hij ooit een toespraak gehouden waarin hij de mensen vroeg om de hoogte van de bruidschat voor vrouwen te verminderen. Een van de aanwezigen was een vrouw die kritiek had op de uitspraak van Omar. Bij het horen van haar argumenten, zei hij: "Deze vrouw heeft gelijk en Omar [hijzelf] zit fout." Wij kunnen hieruit alleen maar concluderen dat de vrouw gelijk is aan de man en dat zij het recht heeft om haar mening te laten horen en mag participeren aan het maatschappelijke leven. Sommigen beweren dat de vrouw in de Arabische en islamitische wereld onderdrukt wordt, maar de werkelijkheid toont iets anders. Maar als wij vinden dat de vrouw vrij en geëmancipeerd mag zijn, dan wil dit nog niet zeggen dat het ten koste moet gaan van haar geloof en haar normen en waarden, want dit zou geen enkele religie of fatsoenlijke samenleving tolereren. Dit onderwerp is zeer breed, maar ik wil me beperken tot deze aspecten.