Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Vrijdagpreek 18 mei (Turks)

15 mei 2013 13:28

• NIO •

Geachte gelovigen, Er zijn twee soorten van broederschap. Eén ervan noemen we bloedbroederschap tussen twee broeders/zusters met dezelfde ouders. Op deze vorm van broederschap is het islamitisch recht van toepassing. Daarnaast kennen we broederschap van religie, geloof en ideeën. Dit instituut van broederschap is een belangrijk onderwerp waar ons geloof extra aandacht aan schenkt. Onze Heer vertelt dit met de volgende treffende woorden in de Heilige Koran: "De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond." (al-Hodjoraat, 10). Zoals hieruit blijkt, worden in dit edele vers alle moslims op aarde opgeroepen leden van dezelfde universele familie te vormen. Dit broederschap onder moslims is een zegening die zijn gelijke niet kent onder andere religies. Er zijn vele heilige hadiths (overleveringen) die onze aandacht vestigen op het broederschap van moslims. We brengen enkele van deze overleveringen onder uw aandacht. Een van de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh), Cerir ibn Abdullah, heeft gezegd dat hij "op drie punten zijn erkenning heeft gewonnen, te weten het verrichten van het ritueel gebed, het geven van aalmoezen, en zijn zegening uitspreken over alle moslims." (Buchari, Kitabu'l-Iman); "Voor een moslim is het leven, de bezittingen en de eer van zijn moslimbroeder heilig." (Muslim, Tirmizi); "Alle moslims zijn broeders van elkaar en een moslim onderdrukt zijn broeder niet, hij blijft altijd zijn vriend, hij maakt hem niet te schande. Voor een moslim is er niets erger dan geringschatting door zijn broeder." (Musned-i Ahmed); "Wat betreft de liefde, verbondenheid en mededogen jegens elkaar lijken moslims op elkaar als twee delen van één lichaam. Als één lichaamsdeel schade ondervindt, ondervindt het hele lichaam last ervan en lijdt aan slapeloosheid." (Buchari, Muslim). Geachte moslims, Dit moslimbroederschap, vastgelegd in de verzen en hadiths, heeft natuurlijk geen enkele betekenis als deze enkel in woorden wordt beleden. Alleen als we aan de verplichtingen van dit broederschap voldoen, zoals de metgezellen van onze Profeet dat hebben gedaan, heeft het broederschap enige waarde. Het broederschap en opofferingsgezindheid onder de vrienden van de profeet was zo mooi dat de goddelijke openbaring het als volgt heeft vereeuwigd in de verzen van de Koran: "En degenen die zich in de stad hebben gehuisvest en (anderen) vóórgingen in het geloof, hebben diegenen lief, die tot hen de toevlucht nemen, en gevoelen geen behoefte in hun hart aan hetgeen hun gegeven wordt, zij geven anderen de voorkeur boven zichzelf, al verkeren zij zelf in armoede. En wie voor zijn eigen vrekkigheid wordt behoed, hij is voorzeker geslaagd." (Al-Hasjr, 9). De mensen die in deze verzen het verlangen van hun broeders boven hun eigen verlangens stellen, behoren tot de ansar (helpers) onder de metgezellen van de Profeet. Zij hebben hun huizen, gronden, bezittingen en eten gedeeld met hun broeders die naar Mekka kwamen. Zij hebben hun armoede en wanhoop voor hen geheimgehouden. Door deze daad van onbaatzuchtigheid verwierven zij de eer om tot de gouden generatie te behoren die zijn gelijke niet heeft gekend of zal kennen in de geschiedenis van de mensheid. Het waardensysteem dat tot deze gouden generatie heeft geleid, bestaat nog steeds en bevindt zich in ongeschonden staat in ons bezit. Het komt erop aan om ons deze waarden eigen te maken. Geachte broeders en zusters, Een andere maat voor broederschap is de zachtzinnige omgang met elkaar en het niet nemen van overhaaste beslissingen die ons in de toekomst zullen doen blozen in het bijzijn van onze broeders. Als de vergelijking geoorloofd is, en om een modern begrip te gebruiken, definieert de grootste psycholoog en socioloog aller tijden, onze Profeet (vzmh) in zijn heilige hadith, overgeleverd aan ons door Tirmizi in Ebu Hureyre (moge Allah hem genadig zijn), gematigdheid als volgt: "Bemin met mate degene van wie je houdt, want hij kan op een dag iemand zijn van wie je niet meer houdt. Behandel je vijand zachtzinnig, want hij kan op een dag je vriend zijn." (Tirmizi, H.N. 1997). Geachte broeders en zusters, Laten we daarom onze geloofsbroeders sparen door hen niet erger te straffen dan onze vijanden. We zien dagelijks de pijnlijke gevolgen van de oorlog tussen broeders in de wereld van de islam. Deze toestand heeft zoveel diepe wonden geslagen in de ziel van de moslims dat we deze pijn zelfs nu in alle hevigheid voelen. Zie hoe ze zelfs de moslimorganisaties die bij elkaar komen om oplossingen te vinden voor problemen van moslims niet kunnen verdragen en met alle pressiemiddelen deze eenheid proberen te onderdrukken. Laten we ons niet lenen voor dit soort praktijken en door ons broederschap in stand te houden geen kans geven aan saboteurs en intriganten. Irsjad-afdeling IGMG

Geachte gelovigen, Er zijn twee soorten van broederschap. Eén ervan noemen we bloedbroederschap tussen twee broeders/zusters met dezelfde ouders. Op deze vorm van broederschap is het islamitisch recht van toepassing. Daarnaast kennen we broederschap van religie, geloof en ideeën. Dit instituut van broederschap is een belangrijk onderwerp waar ons geloof extra aandacht aan schenkt. Onze Heer vertelt dit met de volgende treffende woorden in de Heilige Koran: "De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond." (al-Hodjoraat, 10). Zoals hieruit blijkt, worden in dit edele vers alle moslims op aarde opgeroepen leden van dezelfde universele familie te vormen. Dit broederschap onder moslims is een zegening die zijn gelijke niet kent onder andere religies. Er zijn vele heilige hadiths (overleveringen) die onze aandacht vestigen op het broederschap van moslims. We brengen enkele van deze overleveringen onder uw aandacht. Een van de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh), Cerir ibn Abdullah, heeft gezegd dat hij "op drie punten zijn erkenning heeft gewonnen, te weten het verrichten van het ritueel gebed, het geven van aalmoezen, en zijn zegening uitspreken over alle moslims." (Buchari, Kitabu'l-Iman); "Voor een moslim is het leven, de bezittingen en de eer van zijn moslimbroeder heilig." (Muslim, Tirmizi); "Alle moslims zijn broeders van elkaar en een moslim onderdrukt zijn broeder niet, hij blijft altijd zijn vriend, hij maakt hem niet te schande. Voor een moslim is er niets erger dan geringschatting door zijn broeder." (Musned-i Ahmed); "Wat betreft de liefde, verbondenheid en mededogen jegens elkaar lijken moslims op elkaar als twee delen van één lichaam. Als één lichaamsdeel schade ondervindt, ondervindt het hele lichaam last ervan en lijdt aan slapeloosheid." (Buchari, Muslim). Geachte moslims, Dit moslimbroederschap, vastgelegd in de verzen en hadiths, heeft natuurlijk geen enkele betekenis als deze enkel in woorden wordt beleden. Alleen als we aan de verplichtingen van dit broederschap voldoen, zoals de metgezellen van onze Profeet dat hebben gedaan, heeft het broederschap enige waarde. Het broederschap en opofferingsgezindheid onder de vrienden van de profeet was zo mooi dat de goddelijke openbaring het als volgt heeft vereeuwigd in de verzen van de Koran: "En degenen die zich in de stad hebben gehuisvest en (anderen) vóórgingen in het geloof, hebben diegenen lief, die tot hen de toevlucht nemen, en gevoelen geen behoefte in hun hart aan hetgeen hun gegeven wordt, zij geven anderen de voorkeur boven zichzelf, al verkeren zij zelf in armoede. En wie voor zijn eigen vrekkigheid wordt behoed, hij is voorzeker geslaagd." (Al-Hasjr, 9). De mensen die in deze verzen het verlangen van hun broeders boven hun eigen verlangens stellen, behoren tot de ansar (helpers) onder de metgezellen van de Profeet. Zij hebben hun huizen, gronden, bezittingen en eten gedeeld met hun broeders die naar Mekka kwamen. Zij hebben hun armoede en wanhoop voor hen geheimgehouden. Door deze daad van onbaatzuchtigheid verwierven zij de eer om tot de gouden generatie te behoren die zijn gelijke niet heeft gekend of zal kennen in de geschiedenis van de mensheid. Het waardensysteem dat tot deze gouden generatie heeft geleid, bestaat nog steeds en bevindt zich in ongeschonden staat in ons bezit. Het komt erop aan om ons deze waarden eigen te maken. Geachte broeders en zusters, Een andere maat voor broederschap is de zachtzinnige omgang met elkaar en het niet nemen van overhaaste beslissingen die ons in de toekomst zullen doen blozen in het bijzijn van onze broeders. Als de vergelijking geoorloofd is, en om een modern begrip te gebruiken, definieert de grootste psycholoog en socioloog aller tijden, onze Profeet (vzmh) in zijn heilige hadith, overgeleverd aan ons door Tirmizi in Ebu Hureyre (moge Allah hem genadig zijn), gematigdheid als volgt: "Bemin met mate degene van wie je houdt, want hij kan op een dag iemand zijn van wie je niet meer houdt. Behandel je vijand zachtzinnig, want hij kan op een dag je vriend zijn." (Tirmizi, H.N. 1997). Geachte broeders en zusters, Laten we daarom onze geloofsbroeders sparen door hen niet erger te straffen dan onze vijanden. We zien dagelijks de pijnlijke gevolgen van de oorlog tussen broeders in de wereld van de islam. Deze toestand heeft zoveel diepe wonden geslagen in de ziel van de moslims dat we deze pijn zelfs nu in alle hevigheid voelen. Zie hoe ze zelfs de moslimorganisaties die bij elkaar komen om oplossingen te vinden voor problemen van moslims niet kunnen verdragen en met alle pressiemiddelen deze eenheid proberen te onderdrukken. Laten we ons niet lenen voor dit soort praktijken en door ons broederschap in stand te houden geen kans geven aan saboteurs en intriganten. Irsjad-afdeling IGMG