Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Vrijdagpreek 13 april 2007 (Arabisch)

15 mei 2013 13:28

• NIO •

God zegt in soera An-Nisaâ: "Dient God en voegt aan Hem niets als metgezel toe. Wees goed voor je ouders en ook voor je verwanten, de wezen, de armen, de verwante buur, de niet-verwante buur, de niet verwante medeburger, hij die onderweg is en slaven waarover jullie beschikken. God bemint niet wie ingebeeld en verwaand is." Geachte moslims: de islam heeft speciale aandacht geschonken aan de positie van de buren en vindt dat dit aspect een onderdeel van het geloof moet zijn. De profeet (vzmh) zei: "Wie van jullie in God en in het hiernamaals gelooft, moet aardig doen tegen zijn buren." Verhaald door Moslim. Tegenwoordig zijn de contacten en de goede relatie tussen buren vervaagd, terwijl de islam benadrukt dat een goede moslim iemand is die zijn buren goed behandelt. God heeft het in de Koran over "de verwante buur en de niet-verwante buur". Ibn Abbas zei: "De verwante buur is een buur met wie je een verwantschap hebt en de niet-verwante buur is degene met wie je geen verwantschap hebt." Akrama en Mojahid hebben dit ook op hun beurt uitgelegd. De niet-verwante buur is iemand die tot een andere religie hoort, zoals Ibn Jarir en Ibn Abi Hatim hebben verteld. Er zijn veel overleveringen over de positie van de buren in de islam, maar ik ga me beperken tot het benoemen van een paar daarvan. Imam Ahmed zei dat Omar de profeet heeft horen zeggen: "Gabriël bleef mij aanbevelen om de buur goed te behandelen tot dat ik dacht dat ik hem tot erfgenaam moest benoemen." Imam Ahmed en Attirmidi hebben overgeleverd dat de profeet zei: "De beste vrienden bij Allah zijn degenen die goed zijn voor hun vriend en de beste buren bij Allah wie liefdadig is voor zijn buur." De profeet zei tegen zijn vrienden over het plegen van overspel het volgende: "Wat vinden jullie van overspel?" Zij zeiden: "Het is verboden door God en zijn profeet en iedereen moet het vermijden tot de laatste dag van het leven." Toen zei de profeet: "Het is misschien makkelijker als een man overspel pleegt met tien andere vrouwen dan met de vrouw van zijn buurman." Hij vroeg vervolgens: "Wat vinden jullie van diefstal?" Zij antwoorden: "Het is verboden door God en zijn profeet en niemand mag het plegen tot de laatste dag van het leven". Toen zei hij: "Het is misschien makkelijker als iemand in tien andere woningen inbreekt, dan in de woning van zijn buren." Jabir Ibn Abdallah heeft overgeleverd dat de profeet zei: "Er bestaan drie categorieën van buren. Een buur die beschikt over één recht is de laagste categorie, een buur met twee rechten en een buur met drie rechten, deze laatste beschikt over de meeste rechten. De eerste is een niet moslim en niet-verwante buur, daarom heeft hij alleen rechten als buur. De tweede buur is een moslim die rechten heeft als buur en als geloofsgenoot. De derde is een bloedverwant en dan heeft hij rechten op basis van buur zijnde, gemeenschappelijk geloof en een bloedband." De vijfde overlevering is overgeleverd door Imam Ahmed, die zei dat Aicha vroeg aan de profeet: "Ik heb twee buren. Aan wie mag ik wat schenken?" De profeet zei: "Aan de dichtstbijzijnde buur." Geachte moslims: Als wij deze overleveringen goed doornemen, dan merken we dat ze allemaal oproepen tot het goed behandelen van de buren. Je mag ze niet lastigvallen, ongeacht hun nationaliteit of religie. De islam is een religie van tolerantie, vrede, barmhartigheid, samenhang, liefdadigheid en vriendelijkheid. In één van de overleveringen van de profeet staat: "Wie gelooft in Allah en in het hiernamaals doet zijn buren geen kwaad." Kwaad doen houdt alles in: je mag bijvoorbeeld je buren niet lastigvallen door herrie te maken of vuil voor hun deur te zetten. Je mag je buren geen kwaad doen of hen schade aanbrengen. Je moet ze juist bijstaan in goede en slechte tijden: het is de bedoeling dat je ze begroet, bezoekt als zij ziek zijn, feliciteert als zij iets te vieren hebben en helpt en ondersteunt als dat nodig is. Vergeet ook niet om wel eens wat te geven aan je buren. De profeet zei in zijn advies aan Abu Darr: "Als je soep maakt, zorg dat je veel water gebruikt zodat je de buren ook wat kunt geven." Overgeleverd door Moslim. Geachte moslims: De profeet (vzmh) heeft in zijn overleveringen de gastvrijheid ten opzichte van de buren benadrukt. Hij zei: "O moslimvrouwen, er moet geen enkele buurvrouw een andere vernederen en jullie moeten elkaar geschenken geven, ook al is het weinig." Overgeleverd door Al Boukhari. De profeet beveelt hiermee de vrouw om haar buren geschenken te geven, ook al gaat het om iets symbolisch. Onze profeet accepteerde geschenken uit de hand van de aanhangers van andere religies en hij gaf hen ook cadeaus. Imam Abi Hamid Assaïdi zei: "Wij zijn samen met de profeet (vzmh) Taboek binnengetreden, toen heeft koning Ayala de profeet een slof en een mantel cadeau gegeven." In de overleveringsboeken van Al Boukhari staat een verhaal over Asmaâ, de dochter van Abu Bakr die bij de profeet kwam en zei: "Ik heb bezoek gehad van mijn moeder, terwijl zij geen moslima is. Mogen we elkaar dan bezoeken?" De profeet zei: "Ja, je mag contact met je moeder hebben." Overgeleverd door Al Boukhari en Moslim. Attirmidi, Abou Dawud en Al Boukhari hebben overgeleverd dat de familie van Abdollah Ibn Amro een schaap hadden geslacht. Toen hij thuis kwam vroeg hij: "Hebben jullie die buren en die andere buren wat geschonken." De buren waren aanhangers van andere religie dan de islam. De volgende overlevering moeten jullie, geachte broeders en zusters, in jullie geheugen proberen te graveren. Onze profeet zei: "Je bent pas gelovig, je bent pas gelovig....Er werd gevraagd: wat bedoelt u onze profeet? Toen zei hij: je bent pas gelovig als je geen schade aan je buren brengt." Dit wil zeggen dat je buren geen last van je mogen hebben, in welk opzicht dan ook. Er moet samenwerking, vriendelijkheid en harmonie zijn tussen de buren. Namens ons allemaal vraag ik God ons te helpen bij een goede samenwerking en een betere relatie met de buren. Lof zij God.

God zegt in soera An-Nisaâ: "Dient God en voegt aan Hem niets als metgezel toe. Wees goed voor je ouders en ook voor je verwanten, de wezen, de armen, de verwante buur, de niet-verwante buur, de niet verwante medeburger, hij die onderweg is en slaven waarover jullie beschikken. God bemint niet wie ingebeeld en verwaand is." Geachte moslims: de islam heeft speciale aandacht geschonken aan de positie van de buren en vindt dat dit aspect een onderdeel van het geloof moet zijn. De profeet (vzmh) zei: "Wie van jullie in God en in het hiernamaals gelooft, moet aardig doen tegen zijn buren." Verhaald door Moslim. Tegenwoordig zijn de contacten en de goede relatie tussen buren vervaagd, terwijl de islam benadrukt dat een goede moslim iemand is die zijn buren goed behandelt. God heeft het in de Koran over "de verwante buur en de niet-verwante buur". Ibn Abbas zei: "De verwante buur is een buur met wie je een verwantschap hebt en de niet-verwante buur is degene met wie je geen verwantschap hebt." Akrama en Mojahid hebben dit ook op hun beurt uitgelegd. De niet-verwante buur is iemand die tot een andere religie hoort, zoals Ibn Jarir en Ibn Abi Hatim hebben verteld. Er zijn veel overleveringen over de positie van de buren in de islam, maar ik ga me beperken tot het benoemen van een paar daarvan. Imam Ahmed zei dat Omar de profeet heeft horen zeggen: "Gabriël bleef mij aanbevelen om de buur goed te behandelen tot dat ik dacht dat ik hem tot erfgenaam moest benoemen." Imam Ahmed en Attirmidi hebben overgeleverd dat de profeet zei: "De beste vrienden bij Allah zijn degenen die goed zijn voor hun vriend en de beste buren bij Allah wie liefdadig is voor zijn buur." De profeet zei tegen zijn vrienden over het plegen van overspel het volgende: "Wat vinden jullie van overspel?" Zij zeiden: "Het is verboden door God en zijn profeet en iedereen moet het vermijden tot de laatste dag van het leven." Toen zei de profeet: "Het is misschien makkelijker als een man overspel pleegt met tien andere vrouwen dan met de vrouw van zijn buurman." Hij vroeg vervolgens: "Wat vinden jullie van diefstal?" Zij antwoorden: "Het is verboden door God en zijn profeet en niemand mag het plegen tot de laatste dag van het leven". Toen zei hij: "Het is misschien makkelijker als iemand in tien andere woningen inbreekt, dan in de woning van zijn buren." Jabir Ibn Abdallah heeft overgeleverd dat de profeet zei: "Er bestaan drie categorieën van buren. Een buur die beschikt over één recht is de laagste categorie, een buur met twee rechten en een buur met drie rechten, deze laatste beschikt over de meeste rechten. De eerste is een niet moslim en niet-verwante buur, daarom heeft hij alleen rechten als buur. De tweede buur is een moslim die rechten heeft als buur en als geloofsgenoot. De derde is een bloedverwant en dan heeft hij rechten op basis van buur zijnde, gemeenschappelijk geloof en een bloedband." De vijfde overlevering is overgeleverd door Imam Ahmed, die zei dat Aicha vroeg aan de profeet: "Ik heb twee buren. Aan wie mag ik wat schenken?" De profeet zei: "Aan de dichtstbijzijnde buur." Geachte moslims: Als wij deze overleveringen goed doornemen, dan merken we dat ze allemaal oproepen tot het goed behandelen van de buren. Je mag ze niet lastigvallen, ongeacht hun nationaliteit of religie. De islam is een religie van tolerantie, vrede, barmhartigheid, samenhang, liefdadigheid en vriendelijkheid. In één van de overleveringen van de profeet staat: "Wie gelooft in Allah en in het hiernamaals doet zijn buren geen kwaad." Kwaad doen houdt alles in: je mag bijvoorbeeld je buren niet lastigvallen door herrie te maken of vuil voor hun deur te zetten. Je mag je buren geen kwaad doen of hen schade aanbrengen. Je moet ze juist bijstaan in goede en slechte tijden: het is de bedoeling dat je ze begroet, bezoekt als zij ziek zijn, feliciteert als zij iets te vieren hebben en helpt en ondersteunt als dat nodig is. Vergeet ook niet om wel eens wat te geven aan je buren. De profeet zei in zijn advies aan Abu Darr: "Als je soep maakt, zorg dat je veel water gebruikt zodat je de buren ook wat kunt geven." Overgeleverd door Moslim. Geachte moslims: De profeet (vzmh) heeft in zijn overleveringen de gastvrijheid ten opzichte van de buren benadrukt. Hij zei: "O moslimvrouwen, er moet geen enkele buurvrouw een andere vernederen en jullie moeten elkaar geschenken geven, ook al is het weinig." Overgeleverd door Al Boukhari. De profeet beveelt hiermee de vrouw om haar buren geschenken te geven, ook al gaat het om iets symbolisch. Onze profeet accepteerde geschenken uit de hand van de aanhangers van andere religies en hij gaf hen ook cadeaus. Imam Abi Hamid Assaïdi zei: "Wij zijn samen met de profeet (vzmh) Taboek binnengetreden, toen heeft koning Ayala de profeet een slof en een mantel cadeau gegeven." In de overleveringsboeken van Al Boukhari staat een verhaal over Asmaâ, de dochter van Abu Bakr die bij de profeet kwam en zei: "Ik heb bezoek gehad van mijn moeder, terwijl zij geen moslima is. Mogen we elkaar dan bezoeken?" De profeet zei: "Ja, je mag contact met je moeder hebben." Overgeleverd door Al Boukhari en Moslim. Attirmidi, Abou Dawud en Al Boukhari hebben overgeleverd dat de familie van Abdollah Ibn Amro een schaap hadden geslacht. Toen hij thuis kwam vroeg hij: "Hebben jullie die buren en die andere buren wat geschonken." De buren waren aanhangers van andere religie dan de islam. De volgende overlevering moeten jullie, geachte broeders en zusters, in jullie geheugen proberen te graveren. Onze profeet zei: "Je bent pas gelovig, je bent pas gelovig....Er werd gevraagd: wat bedoelt u onze profeet? Toen zei hij: je bent pas gelovig als je geen schade aan je buren brengt." Dit wil zeggen dat je buren geen last van je mogen hebben, in welk opzicht dan ook. Er moet samenwerking, vriendelijkheid en harmonie zijn tussen de buren. Namens ons allemaal vraag ik God ons te helpen bij een goede samenwerking en een betere relatie met de buren. Lof zij God.