Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Wereldwijd wordt er gezocht naar een alternatief voor het vastgelopen bestaande stelsel van sociale zekerheid en experimenteert men met uiteenlopende methodes met het verstrekken van gratis geld.nl