Alles
Onderzoeksjournalistiek televisieprogramma.nl
Netwerk 21-10-1997 Verslag nav de besloten vergadering van Nederlandse Europarlementariërs in Straatsburg over de omstreden pensioenvoorziening. Naast riante onkostenregelingen en standaard pensioen hebben Europarlementariërs voor zichzelf een aanvullend pensioen geregeld, dat grotendeels wordt betaald door de belastingbetaler. Uitkomst van de vergadering is dat een voorstel zal worden ingediend om de Europese Rekenkamer de rechtmatigheid van het aanvullend pensioen te laten toetsen en dat de hoogte van de eigen bijdrage opnieuw wordt bekeken.nl