Alles
In Verborgen verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis.nl
Actrice Isa Hoes is benieuwd naar haar joodse verleden. Vader Hoes is van katholieke afkomst; haar moeder is joods. Haar voorouders is in de loop der eeuwen weinig ellende bespaard gebleven.nl