Alles
In Verborgen verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis.nl
Tommy Wieringa is schrijver en reiziger. Sinds de geboorte van zijn kind in 2010 vraagt hij zich af, waar hij staat in de geschiedenis. Hij wil op de schouders van zijn voorouders staan, maar heeft geen idee wie dat waren. In de archieven van Groningen doet hij een verbijsterende ontdekking. Het wordt een verhaal van een familie die zijn spullen pakte en vertrok voor het grote avontuur. Maar één zoon bleef achter op het Groningse platteland. En voor Tommy ontvouwt zich een nieuw literair landschap.nl