Alles
In Verborgen verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis.nl
Maria Goos is een schrijfster die zich in haar werk vaak heeft laten inspireren door haar eigen familie: haar moeder, haar vader en diens voorouders. Maar eigenlijk weet ze niets van de familie van haar moeder. Die was zogenaamd 'onder haar stand' getrouwd met Maria's vader, een smid. Maria gaat op zoek naar deze raadselachtige familie van Mechelen en doet een onthutsende ontdekking in Roermond. Ze komt erachter wat haar oma moest doen als kind in de weefindustrie, een onthutsende ontdekking. Maar als Maria dan toch een ware zielsverwant vindt in de familie van haar moeder, raakt dit haar diep.nl