Alles
In Verborgen verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis.nl
Topadvocaat Gerard Spong wil weten, hoe zijn familie in Suriname terecht gekomen is. Was het via berooide soldaten uit Engeland die daar hun geluk wilden beproeven? Bij het onderzoek naar zijn voorouders loopt het spoor via Suriname terug naar Kent, Zuid-Engeland. Via een spectaculair rechtbankverslag uit 1827 leest hij over het familiedrama dat heeft geleid tot het vertrek naar Suriname. Maar als hij in een klein Engels kerkje een Latijnse spreuk op het graf van zijn familie leest, neemt het verhaal een wending die Gerard naar het hart van de Engelse Koninklijke familie voert.nl