Alles
Jaarlijks bekeren honderden Nederlandse jongeren zich tot de islam. Dit trekt soms een enorme wissel op het gezinsleven. Wederzijds onbegrip, angst en vooroordelen drijft een wig tussen ouder en kind. Tijdens een reis door Jordanië gaan onder leiding van Arie Boomsma drie moeder-dochterkoppels hiermee aan de slag.nl
Drie moeder-dochterkoppels, waarvan de dochter bekeerd is tot de islam, reizen door Jordanie om hun band te versterken en voor wederzijds begrip.nl