Alles

Vaandel van het 41ste Bataljon Spanjestrijders