Alles
Wat is het e-mailadres van de paus? De clou van dit grapje is de titel van het RKK-programma dat op woensdag 12 november 2008 aan een nieuwe reeks begint. Het televisiemagazine Urbi@Orbi gaat over de plezierige kanten van het katholieke leven in Nederlandse provincies en de wereldwijde kerk. Met klein kerkelijk nieuws, portretten van mensen en activiteiten.Terugkerende rubrieken* Levende kerststal: In de weken voor kerstmis probeert Urbi@Orbi een authentieke levende kerststal samen te stellen in Nederlands eigen 'Bethlehem': het Friese Bartlehiem. Elke week wordt een ander personage gezocht: de timmerman Jozef, wijzen uit het Oosten en natuurlijk een echte Maria die rond 25 december haar eerste kind ter wereld zal brengen.* Bloemetje, kaarsje, kapelletje: Er zijn momenten en plaatsen waarop mensen onopvallend hun kwetsbaarheid tonen: als ze een bloemetje kopen aan de bloemenstal, als ze even bij Maria komen in een kapel of als ze een kaarsje branden bij een heilige.* (On)opvallende katholiek: 'Steek uw lamp niet onder de korenmaat' is een gezegde van Jezus. Sommige katholieken nemen deze raad serieus door opvallende dingen te doen, anderen doen hun goede werken minder zichtbaar. Urbi@Orbi zoekt ze op en brengt ze in beeld.* Maria te leen: Veel gelovigen vinden troost en kracht bij Maria. Kijkers kunnen een Mariabeeld negen dagen lenen voor een persoon die haar nabijheid goed kan gebruiken. In Urbi@Orbi hun verhalen.* Kerkstraat: Wat hebben de meeste dorpen en steden in Nederland gemeen? Een Kerkstraat. En toch zijn al die straten zo verschillend: met en zonder kerk, een katholieke of een protestantse kerk, een enkel huisnummer of juist een hele reeks. Urbi@Orbi portretteert steeds een andere Kerkstraat.* Streekberichten Een tentoonstelling van postzegels met religieuze afbeeldingen? Een uitvoering van een meezing-Messiah? Een trainingsweekeinde voor liturgisch bloemschikken? Het bestaat echt, je kunt er naar toe en je weet het omdat je in Urbi@Orbi de spirituele uitagenda zagnl
Katholieken van gewest tot gewest.nl