Alles

Tot nu toe zijn er 325 Nederlanders uit Nepal terug, of onderweg naar huis