Alles
Tomketiid is alle wykeinen te sjen by Omrop Fryslân Televyzje. Tomketiid is in tweintich minuten duorjend tydskrifteftich programma foar de bern. Sjoch ek op www.tomke.nlnl
Der steane wol letters op 'e dyk, mar Tomke wit net wat dy betsjutte. Dan wurdt de plysjeman boas op him. Pier en Marike kinne pake nearne mear fine. Hy is samar fuort! It lietsje hjit 'In...nl