Alles
Tomketiid is alle wykeinen te sjen by Omrop Fryslân Televyzje. Tomketiid is in tweintich minuten duorjend tydskrifteftich programma foar de bern. Sjoch ek op www.tomke.nlnl
Tomke en Yanna Yu ite bôle mei stientsjes. Dat is raar! Pier wol graach in mobyltsje, mar dat fynt syn heit te djoer. Hy wit wol wat oars! It lietsje giet hjoed oer 'de redens'.nl