Alles

Toespraak minister-president Colijn n.a.v. bezetting Rijnland door Duitsland