Alles
Actualiteiten van de dag, bijzondere themagesprekken en bekende gasten.nl
Grutte Pier, Hidde Jonker, Syb van der Ploeg en Fries suikerbrood. Dit en meer in Tijd voor MAX vanuit het Friese Koudum.nl