Alles
Een Schooltv-programma voor het leergebied Mens & Natuur. Elke aflevering behandelt steeds één centraal thema. De afleveringen zijn opgebouwd uit twee blokken, van elk tien minuten. Het eerste blok belicht de invalshoek van het thema vanuit de vakken natuurkunde/scheikunde (nask) en techniek. In het tweede blok wordt het thema vanuit de biologie en de verzorging nader bekeken. De inhoud van dit tv-programma sluit aan bij de nieuwe kerndoelen. Belangrijke begrippen worden verbonden met situaties uit het dagelijks leven en de zorg voor zichzelf en anderen.nl
Behandeling van een domein of subdomein van de kerndoelen natuur- en scheikunde voor de basisvorming. Ook de sociale en millieu-effecten komen aan bod.nl